Investor Relations

A listed investment company focused on the digital consumer, blockchain & other tech in Southeast Asia

Fram Skandinavien AB
64,00
i SEK
Substansvärde (NAV) per aktie (per senaste rapp.)
64,00
i SEK
Substansrabatt
-50%
% uppsida NAV/aktiepris
+99%
  • Här finner du finansiell information om fram^ såsom rapporter, nyheter, regulatoriska pressmeddelanden och information kring aktien. Tveka inte att höra av dig med förslag eller funderingar. Om du inte redan är mottagare av våra IR-nyheter – fyll gärna i din epostadress och håll dig uppdaterad!

Substansvärde (NAV)

NAV

Analytikerbevakning

Redeye

- Fredrik Reuterhäll (fredrik.reuterhall@redeye.se), Aktieanalytiker

- Alexander Flening (alexander.flening@redeye.se), Aktieanalytiker

Följ länken för Redeyes senast research om Fram Skandinavien AB

Pressmeddelanden

Finansiella rapporter

Årsstämma 2021

Fram Skandinavien AB (publ) kallar härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster för att minska risken för smittspridning genomförs Fram Skandinavien AB:s årsstämma enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs den 18 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Årsstämma 2020

Aktieägarna i Fram Skandinavien AB (publ), kallas härmed till årsstämma den 14 maj 2020 kl. 10.00 i Advokatfirman Schjødts lokaler på Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman påbörjas 09:45.

Virtuell kapitalmarknadsdag 2020

Inför Fram Skandinavien ABs kapitalmarknadsdag den 16 mars 2020 är följande presentation tillgänglig. Videolänk kommer även att finnas uppladdad här den 16 mars kl 08:00 svensk tid.


Länk till videopresentation

Årsstämma 2019

Årsstämma i Fram Skandinavien AB - Fram Skandinavien AB (publ), håller årsstämma fredagen den 17 maj 2019 kl. 09.00 på The Park, Sveavägen 98 2 tr, 113 50 Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 08:45. Varmt välkomna. Ytterligare information finns i separat pressmeddelande.

Företrädesemission 2019

Fram Skandinavien AB, publ (Fram^) har sedan oktober 2017 sin B-aktie noterad för handel på Nasdaq First North. På den här sidan hittar du finansiella rapporter, nyheter, och annan viktig information om fram^ (Fram Skandinavien AB, publ) och Fram^-aktien. Prenumerera på vår sida för att ta del av de senaste uppdateringarna om fram^.

Virtuell kapitalmarknadsdag 2018

Inför Fram Skandinavien ABs kapitalmarknadsdag den 5e december 2018 är följande presentation tillgänglig. Videolänk kommer även att finnas uppladdad här den 5e december kl 08:00 svensk tid.


Länk till videopresentation

Länk till "frågor & svar" på kapitalmarknadsdagen den 5 december 2018

Årsstämma 2018

Årsstämma i Fram Skandinavien AB - Fram Skandinavien AB (publ), håller årsstämma fredagen den 11 maj 2018 kl. 09.30 på Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32, 753 20 Uppsala. Varmt välkomna. Ytterligare information finns i separat pressmeddelande.

IPO 2017

Fram Skandinavien AB, publ (Fram^) har sedan oktober 2017 sin B-aktie noterad för handel på Nasdaq First North. På den här sidan hittar du finansiella rapporter, nyheter, och annan viktig information om fram^ (Fram Skandinavien AB, publ) och Fram^-aktien. Prenumerera på vår sida för att ta del av de senaste uppdateringarna om fram^.

Årsstämma 2023

Aktieägarna i Fram Skandinavien AB (publ), org.nr 556760-2692, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) fredagen den 12 maj 2023 klockan 10.00 i Qap Legal Advisors lokaler på Norrlandsgatan 7 i Stockholm.

Finansiell kalender

Bolagsstyrning

Ledningsgrupp

Ledning i våra kärninnehav

Gruppstruktur

Per 30 september 2020

Ägarstruktur

*) inklusive bolag och närstående
Uppgifter från Euroclear

Information Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq-gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Certified Adviser

SKMG, tel: +46 11 32 30 732
Hemsida: http://www.skmg.se

Kontakt - Investor Relations